Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
رنگ فرش اتاق کودک
رنگ فرش اتاق کودک
۹ آبان ۱۳۹۵
دکوراسیون مدرن ، فرش ایرانی
دکوراسیون مدرن ، فرش ایرانی
۱۰ آبان ۱۳۹۵

پاک کردن آدامس از فرش

پاک کردن آدامس از فرش

۲۴پاک کردن آدامس از فرش

برای پاک کردن آدامس از فرش باید ابتدا مقداری یخ را داخل کیسه ای قرار بدهید و سپس آن را روی آدامس بگذارید . بعد از مدت بیست دقیقه تا نیم ساعت آدامس یخ می زند و باید کیسه را از روی آن بردارید . حال می توانید تکه آدامس یخ زده را با دست یا وسیله ای مثل قاشق یا چاقو از سطح فرش جدا کنید و در آخر هم جای آن را با مواد شویینده پاک کنید .

تهیه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم