Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
مواد شیمیایی فرش و موکت
مواد شیمیایی فرش و موکت
۵ آبان ۱۳۹۵
آب گازدار و لکه های تازه
آب گازدار و لکه های تازه
۸ آبان ۱۳۹۵

پاک کردن لکه شمع از فرش

پاک کردن لکه شمع از فرش

۲۲پاک کردن لکه شمع از فرش

برای پاک کردن لکه شمع از فرش باید ابتدا یک پاکت مقوایی را برداشته و قسمتی از آن را جدا نمایید . سپس اتو را در حالت خشک به حرارت بالا می رسانید و بعد از آن کاغذ را روی شمع گذاشته و اتو را روی کاغذ قرار می دهید تا با حرارت آن ، شمع آب شده و جذب کاغذ شود . پس از آن به آهستگی هرچه تمام تر کاغذ را از زیر اتو بیرون بکشید . آنقدر این کار را ادامه دهید تا همه قطرات شمع به کاغذ جذب شود . و در آخر هم جای لکه را با شویند پاک کنید تا اثری از آن باقی نماند .

تهیه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم