تاثیر نور خورشید بر فرش

تاثیر نور خورشید بر فرش

تاثیر نور خورشید بر فرش

۰۳

تاثیر نور خورشید بر فرش

اگر فرش هایتان دائما در معرض تابش مستقیم نور خورشید باشند ، به تدریج رنگ خود را از دست داده و کم کم کدر می شوند . در نتیجه سعی کنید آنها را از تابش مستقیم نور خورشید حفظ کرده تا هم فرش خوش رنگ تری داشته باشید ، هم کیفیت و دوام آن را برای سال های بیشتری تضمین کنید .

تهیه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم

دیدگاه ها بسته شده است