Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
خشک کردن فرش هایی که خیس شده اند
خشک کردن فرش هایی که خیس شده اند
۲۹ مهر ۱۳۹۵
چرخاندن قالی هر ۶ ماه
چرخاندن قالی هر ۶ ماه
۲۹ مهر ۱۳۹۵

استفاده از پد فرش

استفاده از پد فرش

۱۵

استفاده از پد فرش

برای مراقبت بهتر و هرچه بیشتر از فرش ، استفاده از پد فرش بسیار موثر است . پد علاوه بر اینکه فرش یا قالیچه شما را نرم تر خواهد کرد ، استحکام تار و پود آن را بالاتر خواهد برد و در کل عمر بیشتری به فرشتان می دهد . پد در اصطلاح به لایه ای از عایق یا حائل گفته می شود که از نظر ابعاد باید دقیقا اندازه فرش ما باشد و آن را زیرش پهن می کنیم . یکی دیگر از مزایای پد ، در خانه هایی با کف سرامیک و سنگ مشخص می شود . چرا که از لیز خوردن فرش به خوبی جلوگیری می کند .

تهیه و تالیف: کارشناسان قالیشویی گل ابریشم