پادری و محافظت از خانه

پادری و محافظت از خانه درب خانه یکی از ورودی های اصلی گرد و خاک به داخل منزل محسوب می گردد. بنابراین مسدود کردن راه گرد و خاک در این محل ... ادامه مطلب