گرد و خاک

پادری و محافظت از خانه

پادری و محافظت از خانه درب خانه یکی از ورودی های اصلی گرد و خاک به داخل منزل محسوب می گردد. بنابراین مسدود کردن راه گرد و خاک در این محل ، اهمیت ویژه ای دارد. راه حل ساده ای هم دارد. استفاده از قالیچه ... ادامه مطلب