کارخانه فرش تبریز

فرش تبریز

ریز بافت ترین فرش‌های ایران در تبریز بافته می شود. گره با قلاب و از نوع متقارن (ترکی) و پودگذاری بصورت دو پوده (مانند کلیه نواحی ترک زبان) است. تار فرش تبریز اغلب پنبه ای و بسیاری مستحکم و با دوام و پود و ... ادامه مطلب