پد زیر فرشی

پد زیر فرشی ممکن است بارها و بارها فرش را در جای معین خود پهن کرده باشید و متوجه شوید با هر مرتبه راه رفتن، فرش تکان می‌خورد و از ... ادامه مطلب