نظرسنجی بهترین فرش ماشینی

شهرهای تولید کننده فرش ماشینی در ایران

معرفی شهرهای تولید کننده فرش ماشینی کارخانجات فرش ماشینی، در اکثر شهرهای کشور وجود دارد، و فرش هایی با درجه بندی مختلف تولید می نمایند . ولی این کارخانجات بسته به امکانات موجود ، در برخی شهرهای کشور از کثرت بیشتری برخوردار هستند که ... ادامه مطلب