مغایرت رنگ

مغایرت رنگ در فرش

مغایرت رنگ در فرش تغییر رنگ فرش یکی از مشکلاتی است که بر اثر استفاده ناصحیح از فرش‌ها با آن مواجه می‌شویم. و فرشی که در رنگ خودش تغییری بدهد،‌ دیگر ارزش سابق را ندارد. بنابراین هنگام خرید یک فرش باید مغایرت رنگ در ... ادامه مطلب