مراحل تولید فرش ماشینی

فرایند تولید فرش ماشینی

فرآیند فرش ماشینی شامل مراحل زیر است: مرحله اول: آماده کردن نخ ها ابتدا نخ ها به شکل الیاف خام و یا دسته رشته های بلند به کارخانه آورده می شوند. الیاف خام که تقریباً ۱۸ سانتیمتر هستند، معمولاً پیچیده نشده و رشته رشته ... ادامه مطلب