مبلشویی جماران

قالیشویی در جماران

قالیشویی در محدوده جماران : قالیشویی در جماران برای ساکنین در این منطقه بسیار مناسب است. در دوران کنونی با افزایش جمعیت کشور و همچنین سیل مهاجرت به سمت تهران برای اشتغال و تحصیل باعث شده تا متراژ خانه ها بسیار کوچکتر شود. این ... ادامه مطلب