۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
قالیشویی در غرب تهران

قالیشویی در غرب تهران