قالیشویی در جلالیه تهران

قالیشویی در جلالیه

قالیشویی درمحدوده جلالیه قالیشویی در جلالیه | قالیشویی گل ابریشم دارای شعبه در منطقه جلالیه است. این قالیشویی قالیشویی گل ابریشم با سابقه ای بسیار درخشان در حرفه ی خود نامی بلند و پر آوازه را برای مجموعه قالیشویی گل ابریشم رقم زده است. به این ... ادامه مطلب