قالیشویی گل ابریشم در احتشامیه

قالیشویی در احتشامیه قالیشویی در احتشامیه | امروزه با توجه به ترویج زندگی آپارتمان نشینی،دیگر امکان شستشوی فرش ها،قالی ها،موکت ها و… در منازل وجود ندارد.پس ما بر آن شدیم تا ... ادامه مطلب