ویژگی های فرش ماشینی آکرولیکی

نخ های مورد استفاده در فرش ماشینی آکریلیکی عبارتند از: نخ تار یا بوم فرش از جنس صددرصد پنبه می باشد. نخ پود از جنس صددرصد آکریلیک است. نخ پُرز یا خاب از جنس ... ادامه مطلب