علت زرد شدن فرش بعد از شستن

خشک کردن فرش‌هایی که خیس شده اند

طریقه خشک کردن فرش خیس خیس بودن فرش می‌تواند باعث نابودی آن شود. هرگونه خیسی می‌تواند وارد الیاف فرش زیبای شما شده و سرسختانه برای ماندن در آن مقاومت کند.. بنابراین اگر فرش‌تان را دوست دارید نباید آن را خیس رها کنید. خیسی تار ... ادامه مطلب