طرح حاشیه فرش ساده

حاشیه فرش ها

حاشیه فرش ها در فرهنگ و هنر اصیل ایرانی، حاشیه‌های یک فرش از اهمیت زیادی برخوردار هستند. مردم گذشته بر این باور بودند که حاشیه یک فرش از آن‌ها در برابر خطر، جادو و بلایا محافظت خواهد کرد. بنابراین، در بسیاری از طرح‌های قدیمی ... ادامه مطلب