دکوراسیون مدرن

دکوراسیون مدرن با فرش ایرانی

فرش ایرانی در دکوراسیون مدرن انسان در ابتدا فرش را برای حفظ جانش از سرما، رطوبت و جانوران زیر خاکی ابتداء کرد. اولین فرش‌ها با برگ نخل ایجاد شدند و سپس انسان از نی و حصیر برای ساخت رواندازهایی روی خاک استفاده کرد. سپس ... ادامه مطلب