حاشیه فرش ها

حاشیه فرش ها در فرهنگ و هنر اصیل ایرانی، حاشیه‌های یک فرش از اهمیت زیادی برخوردار هستند. مردم گذشته بر این باور بودند که حاشیه یک فرش از آن‌ها در ... ادامه مطلب