بیدخوردگی فرش

بیدخوردگی چیست؟

بیدخوردگی چیست؟ حشره بید در واقع پروانه کوچکی است که رنگ نسبتا زرد داشته و طول اندازه آن چیزی بین ۹ تا ۱۲ میلیمتر است ، یعنی تقریبا کمتر از یک سانتیمتر . بید ماده در طول کمتر از یک ماه می توانددر محل ... ادامه مطلب