بیدخوردگی چیست؟

بیدخوردگی چیست؟ حشره بید در واقع پروانه کوچکی است که رنگ نسبتا زرد داشته و طول اندازه آن چیزی بین ۹ تا ۱۲ میلیمتر است ، یعنی تقریبا کمتر از ... ادامه مطلب