چرخاندن قالی هر ۶ ماه

چرخاندن قالی هر ۶ ماه

چرخاندن قالی هر ۶ ماه

۱۳چرخاندن قالی

نور خورشید ، تردد زیاد ، کثیف شدن و این دست موارد ، به تدریج باعت فرسوده شدن فرش می شوند . بهترین راه برای پیشگیری از این مساله این است که هر ۶ ماه تا ۱ سال ، فرش خودتان را بچرخانید تا در جهت مخالف قرار بگیرد . در این صورت تمامی نقاط فرش به طور کاملا یکسان پا می خورد و در نتیجه یکدست باقی خواهد ماند .

تهیه و تالیف :  کارشناسان قالیشویی گل ابریشم

دیدگاه ها بسته شده است