Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
استفاده از پد فرش
استفاده از پد فرش
۲۹ مهر ۱۳۹۵
سوختگی فرش
سوختگی فرش (کشیده شدن پوست روی فرش)
۲۹ مهر ۱۳۹۵

چرخاندن قالی هر ۶ ماه

چرخاندن قالی هر ۶ ماه

۱۳چرخاندن قالی

نور خورشید ، تردد زیاد ، کثیف شدن و این دست موارد ، به تدریج باعت فرسوده شدن فرش می شوند . بهترین راه برای پیشگیری از این مساله این است که هر ۶ ماه تا ۱ سال ، فرش خودتان را بچرخانید تا در جهت مخالف قرار بگیرد . در این صورت تمامی نقاط فرش به طور کاملا یکسان پا می خورد و در نتیجه یکدست باقی خواهد ماند .

تهیه و تالیف :  کارشناسان قالیشویی گل ابریشم