پادری و محافظت از خانه درب خانه یکی از ورودی های اصلی گرد و خاک به داخل منزل محسوب می گردد. بنابراین مسدود کردن راه گرد و خاک در این محل ، اهمیت ویژه ای دارد. راه حل ساده ای هم دارد. استفاده از قالیچه پادری که تا درصد بسیار زیادی مانع ورود گرد و خاک به داخل می شود . به این شکل که به خوبی غبار خارجی را جذب خود می کند و از نفوذ آن به داخل خانه جلوگیری می نماید .

تهیه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم

دیدگاه ها غیرفعال است