Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
قالیشویی گل ابریشم
تسریع در پاک کردن لکه از روی فرش
۲۹ مهر ۱۳۹۵
قالیشویی گل ابریشم
جمع آوری فرش و موکت
۲۹ مهر ۱۳۹۵

نور و انتخاب فرش

قالیشویی گل ابریشم

۲۹نور و انتخاب فرش

نور منزلتان به شدت بر انتخاب شما موثر است . بهتر است بدانید در صورتی که خانه تان جنوبی است و نور مناسبی ندارد باید از رنگ های روشن و طرح های خلوت استفاده نمایید تا در روحیه تان تاثیر مثبت بگذارد و شما را از فضای کسالت آور و افسردگی احتمالی دور کند .

تهیه و تالیف: کارشناسان قالیشویی گل ابریشم