نور و انتخاب فرش

قالیشویی گل ابریشم

گل ابریشم

۲۹نور و انتخاب فرش

نور منزلتان به شدت بر انتخاب شما موثر است . بهتر است بدانید در صورتی که خانه تان جنوبی است و نور مناسبی ندارد باید از رنگ های روشن و طرح های خلوت استفاده نمایید تا در روحیه تان تاثیر مثبت بگذارد و شما را از فضای کسالت آور و افسردگی احتمالی دور کند .

تهیه و تالیف: کارشناسان قالیشویی گل ابریشم

دیدگاه ها بسته شده است