Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
اهمیت نظافت محل های گرمتر
اهمیت نظافت محل های گرمتر
۵ آبان ۱۳۹۵
پاک کردن لکه شمع از فرش
پاک کردن لکه شمع از فرش
۸ آبان ۱۳۹۵

مواد شیمیایی فرش و موکت

مواد شیمیایی فرش و موکت

۲۱مواد شیمیایی فرش و موکت

در زمان خرید فرش یا موکت سعی کنید از فروشنده بخواهید جنسی را به شما معرفی کند که کمترین میزان مواد شیمیایی و مصنوعی را داشته باشد . یا حد اقل چند ساعت قبل از تحویل آن را در فضای باز گذاشته تا مواد شیمیایی اولیه از آن بیرون برود . بسیاری از این مواد شیمیایی و مصنوعی می توانند به انواع آلرژی ها و ناراحتی های رویوی منجر گردند .

تهیه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم