Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
طرح مناسب با توجه به ابعاد اتاق
طرح مناسب با توجه به ابعاد اتاق
۱۳ آبان ۱۳۹۵
طریقه صحیح جارو کشیدن
طریقه صحیح جارو کشیدن
۱۵ آبان ۱۳۹۵

مغایرت رنگ در فرش

مغایرت رنگ در فرش

۳۹مغایرت رنگ در فرش

در زمان خرید فرش (چه نو چه دست دوم) با دقت کامل ، از صحت پایداری رنگ ها اطمینان پیدا کنید . بعضا ممکن است فرش ها در قسمت های مختلف پر رنگ تر یا کم رنگ تر باشد . در این صورت ارزش و قیمت فرش تا بیش از نصف کاهش میابد . در نتیجه در زمان انتخاب و خرید فرش ، این نکته مهم را مد نظر قرار دهید .

تهیه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم