لطافت و ظرافت جنس نخ به کار رفته و مواد اولیه مصرفی در فرش کودک بسیار حائز اهمیت است. به همین دلیل نخ های به کار رفته در فرش کودک باید متفاوت از نخ های فرش سایر اتاق ها در نظر گرفته شود تا کودک بتواند به راحتی روی فرش راه برود و از آنجایی که معمولاً کودک در ابتدای راه رفتن به صورت چهار دست و پا حرکت می کند، لطافت باید به نحوی باشد که دست و پای کودک زخم نشود. واحد سنجش ظرافت الیاف، تعداد الیاف به کار رفته در ساختار یک نخ است که هر چقدر این عدد بالاتر باشد حاکی از ظرافت بالای فرش دارد. این عدد در لیبل فرش به ندرت ذکر می شود اما می توانید با لمس کردن سطوح فرش به راحتی این موضوع را بررسی کنید که فرش مذکور از لطافت کافی برای کودکتان برخوردار باشد.

دیدگاه ها غیرفعال است