در فرهنگ ایرانی، مفروش کردن خانه با فرش دستباف یکی از زینت های خانه محسوب می شود. هرچند که لمروز بهای گران این فرش ها خرید آن را برای بسیاری از ما دشوار کرده است. ولی استفاده از فرش دستباف به عنوان نماد هنر و صنعت ایران، هنوز در میان خانواده ها رواج دارد. در گذشته که سبک دکوراسیون داخلی منازل و مصالح استفاده شده در ساخت مسکن با امروز متفاوت بود، معمولاً سراسر کف منزل را با فرش می پوشاندند و به همین دلیل، بافت قالی های بزرگ بسیار رایج بوده تا تمام سطح را بپوشاند. ولی با جایگزین شدن مبل و صندلی به جای مخده و پشتی، دیگر از فرش های بزرگ در منزل استفاده نشد، ولی از ارزش و جایگاه فرش کاسته نشد و به جای فرش های بزرگ، فرش هایی با اندازه های کوچک تر رواج پیدا کرد. گذشته از بعد صنعتی، فرش کارکرد فرهنگی نیز دارد. مثلاً طرح ها و نقش های فرش ها نه تنها نشان دهنده یک دوره تاریخی خاص است، بلکه فرهنگ بافندگان آن و منطقه بافت آن را نیز آشکار می کند. اما فرش ماشینی در ایران عمری تقریباً ۴۰ ساله دارد. در چند سال اخیر، افزایش قیمت فرش ماشینی و به تبع آن افزایش سهم هزینه های آن در سبد هزینه های خانوار، فرایند خرید فرش را پیچیده تر و تصمیم گیری در این خصوص را دشوارتر کرده است.

تهیه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم

دیدگاه ها غیرفعال است