عوامل بسیار زیادی می توانند به فرش آسیب برسانند . تقریبا هرچیزی ممکن است در شرایط خاص خودش، به فرش آسیب برساند . حال این عوامل مختلف شامل دو دسته کلی می شوند . عوامل زنده که با واسطه یا بدون واسطه به فرش آسیب می زنند و عوامل غیر زنده که شامل دسته بزرگی از عوامل محیطی ما می شوند . در این میان انسان جزو دسته عوامل زنده آسیب رسان به فرش حساب می شود . شاید برایتان جالب باشد که خود ما با سهل انگاری هایمان آسیب زیادی به فرشهایمان می زنیم . حتی بدون اینکه متوجه باشیم . انسان از یکسو سازنده محیط اطـراف خود می باشد و از طـرفی دیگر با سهل انگاری، باز یکی از عوامل مهم تخریب محیط خود نیز به شمار می آید . در مورد قالی لازم به ذکر است؛ با مواردی همچون عدم دقت در حمل و نقل قالی ها، رعایت نکردن اصول بهداشتی و  بعضا نکات ایمنی، انبار کردن غیر اصولی و استفاده نادرست از مواد شیمیایی مختلف جهت منظورهای خاصی مثل دواشور نمودن قالی و … موجب کاهش عمر قالی و در نهایت از بین رفتن آن می شود .

ما به عنوان صاحب قالی، باید علاوه بر اینکه به آن آسیبی نمی رسانیم، برای حفظ هرچه بهتر آن نیز کوشا باشیم . پس به عنوان موضوع اول باید از مواردی که ذکر شد اجتناب کنیم و در مقابل، فرش را در برابر انواع و اقسام آسیب رسان های زنده و غیر زنده حفظ کرده و در بالا بردن عمر آن کوشا باشیم . در مقاله های بعدی به بررسی دیگر عوامل زنده و غیر زنده آسیب رسان به فرش خواهیم پرداخت تا با شناخت هرچه بهتر آن ها بتوانیم در حفظ و نگهداری قالی های خود موفق عمل کرده و تا جای ممکن به مشکلاتی از این قبیل برخورد نکنیم .

تهیه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم

دیدگاه ها غیرفعال است