Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

طرح مناسب با توجه به ابعاد اتاق

روش صحیح انبار کردن فرش
روش صحیح انبار کردن فرش
۱۳ آبان ۱۳۹۵
مغایرت رنگ در فرش
مغایرت رنگ در فرش
۱۵ آبان ۱۳۹۵

طرح مناسب با توجه به ابعاد اتاق

طرح مناسب با توجه به ابعاد اتاق

۱۲طرح مناسب با توجه به ابعاد اتاق

استفاده از طرح مناسب با توجه به ابعاد اتاق یکی از نکات بسیار مهم در طراحی دکوراسیون منزل محسوب می گردد . توجه داشته باشد طرح های خلوت و روشن فضا را بزرگتر نشان می دهند . لذا در اتاق هایی با ابعاد کوچک ، از چنین فرش هایی استفاده کنید و در مقابل در اتاق های بزرگ از طرح های شلوغ تر و غیر روشن بهره گرفته تا فضا به نظر بیهوده نرسد .

تهیه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم