Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
تاثیر نور خورشید بر فرش
تاثیر نور خورشید بر فرش
۲۸ مهر ۱۳۹۵
اندازه فرش اتاق خواب
اندازه فرش برای اتاق ها
۲۹ مهر ۱۳۹۵

ضرورت نظافت فرش ها

ضرورت نظافت فرش ها

۰۵ضرورت نظافت فرش ها

نظافت هفتگی فرش ها امریست بسیار مهم و حیاتی . بسیاری از ما فقط در صورت لزوم و تنها زمانی که مجبور باشیم به نظافت فرش های خانه می پردازیم . بهتر است بدانید نظافت هفتگی فرش مانع از به وجود آمدن قارچ و باکتری ، آسیب حشرات و فرسایش آن می گردد و در عوض عمر فرش را افزایش داده و فرم و شکل آن را به بهترین شکل ممکن حفظ خواهد کرد .

تهیه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم