ضرورت نظافت فرش ها

ضرورت نظافت فرش ها

ضرورت نظافت فرش ها

۰۵ضرورت نظافت فرش ها

نظافت هفتگی فرش ها امریست بسیار مهم و حیاتی . بسیاری از ما فقط در صورت لزوم و تنها زمانی که مجبور باشیم به نظافت فرش های خانه می پردازیم . بهتر است بدانید نظافت هفتگی فرش مانع از به وجود آمدن قارچ و باکتری ، آسیب حشرات و فرسایش آن می گردد و در عوض عمر فرش را افزایش داده و فرم و شکل آن را به بهترین شکل ممکن حفظ خواهد کرد .

تهیه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم

دیدگاه ها بسته شده است