معرفی شهرهای تولید کننده فرش ماشینی

کارخانجات فرش ماشینی، در اکثر شهرهای کشور وجود دارد، و فرش هایی با درجه بندی مختلف تولید می نمایند . ولی این کارخانجات بسته به امکانات موجود ، در برخی شهرهای کشور از کثرت بیشتری برخوردار هستند که می توان به کاشان به عنوان پایتخت فرش ماشینی ایرن اشاره نمود که در این شهر بیش از ۷۰۰ واحد فعال در امر تولید فرش ماشینی وجود دارند . همچنین تولید فرش ماشینی در شهرهای مشهد، دلیجان، یزد، اصفهان و تهران چشمگیر است.

تهیه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم

دیدگاه ها غیرفعال است