Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
پاک کردن لکه رنگ پلاستیک از سطح فرش
پاک کردن لکه رنگ پلاستیک از سطح فرش
۲۳ آبان ۱۳۹۵
حاشیه فرش ها
حاشیه فرش ها
۲۴ آبان ۱۳۹۵

رنگ پس دادن قالی

رنگ پس دادن قالی

۵۳رنگ پس دادن قالی

طبق آمار تقریبا ۸۰ درصد از قالی های دستباف پس از تماس با مایعات از خود رنگ پس می دهند و چهره فرش را زشت می کند . برای امتحان کردن این موضوع می توانید یک گوش پاک کن را خیس کرده و روی نقاط مختلف فرش بکشید تا از عدم رنگ دهی فرش خود مطمئن شوید . بهتر است تمام طیف های رنگی فرش را امتحان کنید تا صد در صد اطمینان یابید .

تهیه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم