Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
آب گازدار و لکه های تازه
آب گازدار و لکه های تازه
۸ آبان ۱۳۹۵
پاک کردن آدامس از فرش
پاک کردن آدامس از فرش
۹ آبان ۱۳۹۵

رنگ فرش اتاق کودک

رنگ فرش اتاق کودک

۴۷طرح و رنگ فرش اتاق کودک

فرش اتاق کودک به دلیل تماس زیاد کودکان و والدین با سطح آن ، جزو محل هایی است که به سرعت کثیف می شود  . به همین دلیل در هنگام انتخاب فرش اتاق کودک توجه داشته باشید طرح های شلوغ تر را مد نظر قرار دهید و ترجیحا به وجود رنگ های مختلف اهمیت دهید . هرچه طرح ها شلوغ تر و رنگ های متنوع تری در فرش به کار رفته باشد ، کثیفی ها کمتر دیده خواهند شد .

تهیه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم