دقت در انتخاب شوینده در استفاده از تمیزکننده های فرش ، نهایت دقت را در نظر بگیرید و از بکارگیری مواد شوینده هایی که حاوی نفتالین هستند به شدت بپرهیزید . چرا که موجب آسیب های تنفسی و گوارشی یا عفونت های ادراری می گردند . نام تجاری این ترکیب شیمیایی هیدروکربن می باشد که ممکن است در برخی مواد شوینده موجود در بازار وجود داشته باشد .

تهیه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم

دیدگاه ها غیرفعال است