درجه بندی فرش ماشینی

درجه بندی فرش ماشینی

قالی های تکمیل شده را می توان به روال ذیل درجه بندی نمود:

قالی ای را می توان با درجه ۱ (درجه S) شناخت که دارای ویژگی های زیر باشد:

 • تکرار سیلندر نداشته باشد.
 • اندازه نقشه کامل و بدون عیب باشد.
 • زیردست قالی خوب باشد.
 • اختلاف طول فرش در مقایسه با استاندارد تا ۵% ± باشد.
 • مقدار آهار مصرفی در متر مربع قالی مطابق استاندارد باشد.
 • اختلاف ارتفاع خاب تا ۱۰% ± باشد.
 • ارتفاع در سطح قالی یکسان باشد.
 • تیغ خوردگی نداشته باشد.
 • کسری خاب نداشته باشد.
 • نخ خاب اضافی نداشته باشد.
 • خاب سوختگی نداشته باشد.
 • پارگی نخ خاب سرتاسری نداشته باشد.
 • پارگی و سوراخ نداشته باشد.
 • حداکثر ۵ سانتیمتر رفوی غیر قابل رؤیت داشته باشد.
 • وصله نداشته باشد.
 • روزدگی آهار نداشته باشد.
 • پارگی تار نداشته باشد.
 • خرابی کارت ساده بافی نداشته باشد.
 • قلاب خوردگی در پشت قالی نداشته باشد.
 • ریشه و زیگزاگ بدون عیب باشد.

قالی هایی را می توان درجه یک و نیم (درجه SI) شناخت که دارای ویژگی ذیل باشد:

 • تکرار سیلندر حداکثر دو کارت یا یک سانتیمتر داشته باشد.
 • اندازه نقشه کامل باشد.
 • زیردست قالی خوب باشد.
 • اختلاف طول قالی در مقایسه با استاندارد تا ۵% باشد.
 • مقدار آهار مصرفی در متر مربع قالی مطابق استاندارد باشد.
 • اختلاف ارتفاع خاب تا ۲۰% داشته باشد.
 • ارتفاع خاب سطح قالی تا ۲۰% داشته باشد.
 • تیغ خوردگی نداشته باشد.
 • کسری خاب در زمینه ساده حداکثر ۳ میلیمتر و در زمینه طرح دار حداکثر ۵ میلیمتر داشته باشد.
 • خاب سوختگی نداشته باشد.
 • حداکثر تا ۴ ردیف پارگی نخ خاب سرتاسری داشته باشد.
 • پارگی و سوراخ نداشته باشد.
 • وصله نداشته باشد.
 • روزدگی و آهار نداشته باشد.
 • پارگی نخ تار نداشته باشد.
 • حداکثر تا ۳ ردیف اشتباه طراحی داشته باشد.
 • حداکثر تا ۳ ردیف کارت در جاهای مختلف خرابی کارت ساده بافت داشته باشد.
 • حداکثر سطح پشت قالی قلاب خوردگی داشته باشد.
 • ریشه و زیگزاگ بدون عیب باشد.

قالی هایی را می توان درجه دو (درجه S2) شناخت که دارای ویژگی های ذیل باشد:

 • حداکثر ۵ سانتیمتر یا ۱۰ کارت تکرار سیلندر داشته باشد.
 • جابجایی نقشه خیلی کم داشته باشد.
 • زیردست قالی قابل قبول باشد.
 • اختلاف طول قالی در مقایسه با استاندارد تا ۱۰% باشد.
 • مقدار آهار مصرفی در مترمربع در مقایسه با استاندارد قابل قبول باشد.
 • حداقل ارتفاع خاب ۴ میلیمتر باشد (در صورتیکه اختلاف ارتفاع خاب داشته باشد).
 • ارتفاع خاب سطح قالی تا ۵۰% نا یکنواختی نشان بدهد.
 • تیغ خوردگی کمی داشته باشد.
 • حداکثر یک سانتیمتر در عرض کسری خاب داشته باشد.
 • حداکثر ۱۰ خط سرتاسری نخ خاب اضافی داشته باشد.
 • خاب سوختگی کم داشته باشد.
 • حداکثر ۱۵ سانتیمتر رفو داشته باشد.
 • وصله نداشته باشد.
 • روزدگی آهار کم داشته باشد.
 • حداکثر ۵ سانتیمتر پارگی نخ داشته باشد.
 • حداکثر تا ۶ کارت در جاهای مختلف خرابی کارت ساده بافت داشته باشد.
 • حداکثر پشت قالی قلاب خوردگی داشته باشد.
 • ریشه و زیگزاگ عیب کمی داشته باشد.

قالی هایی را می توان درجه سه (درجه S3) شناخت که دارای ویژگی های ذیل باشد:

 • بیش از ۱۰ کارت یا ۵ سانتیمتر تکرار سیلندر داشته باشد.
 • جابجایی نقشه زیاد داشته باشد.
 • زیردست قالی قابل قبول باشد.
 • اختلاف طول در مقایسه با استاندارد تا ۳۵%± باشد.
 • مقدار آهار مصرفی در مترمربع قالی در مقایسه با استاندارد قابل قبول باشد.
 • در صورت وجود اختلاف ارتفاع خاب، حداقل ارتفاع خاب ۴ میلیمتر باشد.
 • ارتفاع خاب سطح قالی تا ۵۰% نایکنواختی نشان بدهد.
 • تیغ خوردگی کم داشته باشد.
 • بیش از یک سانتیمتر در عرض کسری خاب داشته باشد.
 • بیش از ۱۰ خط سرتاسری نخ خاب اضافی داشته باشد.
 • خاب سوختگی زیاد داشته باشد.
 • بیش از هفت ردیف پارگی نخ خاب سرتاسری داشته باشد.
 • پارگی و سوراخ نداشته باشد.
 • بیش از ۱۵ سانتیمتر رفو داشته باشد.
 • وصله کم داشته باشد.
 • روزدگی آهار داشته باشد.
 • بیش از ۵ سانتیمتر پارگی نخ تار داشته باشد.
 • بیش از ۶ ردیف اشتباه طراحی داشته باشد.
 • بیش از ۶ ردیف در جاهای مختلف خرابی کارت ساده بافت داشته باشد.
 • سرتاسر پشت قالی قلاب خوردگی داشته باشد.
 • ریشه و زیگزاگ عیب کمی داشته باشد.
 • در مورد نخ اضافی بین دو حاشیه اگر حتی با کمبود یک نخ، نقشه به هم بخورد قالی درجه یک و نیم یا دو می شود.

قالی هایی که اختلاف طول آن ها از ۲۵%± متجاوز باشد. قالی درجه ۲ شناخته شده (درجه S4) و به صورت پادری و پشتی در ابعاد ذیل بریده می شوند:

 • ۷۰×۹۰ سانتیمتر
 • ۷۵×۷۵ سانتیمتر

پشتی در ابعاد:

 • ۷۵×۱۰۰ سانتیمتر
 • ۷۰×۷۰ سانتیمتر

قالی هایی که در عرض آن ها ۵ سانتیمتر نسبت به استاندارد، کمتر باشد، درجه ۵ (درجه S5) شناخته شده و جزء ضایعات محسوب می گردند.

تهییه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم

مدیر سایت
مدیر سایت
مدیر سایت قالیشویی ممتاز گل ابریشم آماده پاسخگویی به کلیه پرسش های شما در رابطه با خدمات شرکت قالیشویی گل ابریشم در سریع ترین زمان ممکن. شماره‌های تماس 0218694 و 88927000 با سی خط ویژه تماس از سراسر تهران، برای دریافت اطلاعات تماس و آدرس دفتر ما صفحه تماس با ما را مشاهده کنید و یا سفارش خدمات خود را به صورت سفارش آنلاین ثبت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button