Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
رنگ پس دادن قالی
رنگ پس دادن قالی
۲۳ آبان ۱۳۹۵
تفسیر نقوش فرش - طوطی
تفسیر نقوش فرش – طوطی
۲۴ آبان ۱۳۹۵

حاشیه فرش ها

حاشیه فرش ها

۰۱معانی حاشیه فرش ها

در فرهنگ اصیل ایرانی ، حاشیه های فرش از اهمیت بسزایی برخوردار بودند . در زمان های دور مردم بر این باور بودند که حاشیه فرش از آن ها در برابر خطر ، جادو و بلایا محافظت خواهد کرد . از این رو در بسیاری از طرح های قدیمی از حیوانات درنده حاشیه ها استفاده شده تا کار حفاظت را به خوبی انجام دهند . از طرفی هر طرح در فرهنگ اصیل ایران باستان به معنی خاصی به کار برده می شده و نمادی از حالت یا چیز خاصی است که هر کدام تفسیر خود را دارند .

تهیه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم