حاشیه فرش ها

حاشیه فرش ها

حاشیه فرش ها

۰۱معانی حاشیه فرش ها

در فرهنگ اصیل ایرانی ، حاشیه های فرش از اهمیت بسزایی برخوردار بودند . در زمان های دور مردم بر این باور بودند که حاشیه فرش از آن ها در برابر خطر ، جادو و بلایا محافظت خواهد کرد . از این رو در بسیاری از طرح های قدیمی از حیوانات درنده حاشیه ها استفاده شده تا کار حفاظت را به خوبی انجام دهند . از طرفی هر طرح در فرهنگ اصیل ایران باستان به معنی خاصی به کار برده می شده و نمادی از حالت یا چیز خاصی است که هر کدام تفسیر خود را دارند .

تهیه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم

دیدگاه ها بسته شده است