جمع آوری فرش و موکت

قالیشویی گل ابریشم

گل ابریشم

۳۱جمع آوری فرش و موکت

همواره هنگام جمع کردن فرش و موکت به این موضوع دقت کنید که هرگز آن ها را تا نکنید و از روش لوله کردن استفاده نمایید . با تا کردن فرش و موکت باعث شکستگی در تار و پود و تغییر فرم آن می شود . بعلاوه اینکه لوله کردن آن ها برای حمل و نقل نیز مناسب تر است .

تهیه و تالیف: کارشناسان قالیشویی گل ابریشم

دیدگاه ها بسته شده است