تفسیر نقوش فرش – طوطی همانطور که در حاشیه فرش ها گفته شد ، فرش های ایرانی پر از نقوشی هستند که هر کدام نمادی از چیز خاصی محسوب شده و معنا و مفهوم خاص خود را داراست . در این میان ، طوطی به عنوان پرنده ای شجاع و زیبا برای فرار از خطر و حفاظت از انسان ها وارد فرش ها می شده . مردم در آن زمان بر ایت عقیده بودند که طوطی آن ها را از خطرها آگاه می سازد .

تهیه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم

دیدگاه ها غیرفعال است