تفسیر نقوش فرش – طاووس در مبحث حاشیه فرش ها ، به طرح طاووس می رسیم که به وضوح پرنده ایست زیبا و اسرارآمیز . طاووس در نقوش فرش ایرانی جایگاه خاصی دارد ، چرا که نمادی از جاودانگی و رویای نا محقق بشریت دارد . مردم در آن زمان ها بر این باور بودند که با پهن کردن فرش منقش به طاووس در خانه خود ، عمری طولانی خواهند داشت و از بیماری ، بالایا و مسائلی که عمر انسان را کوتاه می سازد در امنیت خواهند بود .

تهیه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم

دیدگاه ها غیرفعال است