تفسیر نقوش فرش – سگ

تفسیر نقوش فرش - سگ

تفسیر نقوش فرش - سگ

۰۴تفسیر نقوش فرش – سگ

در مبحث حاشیه فرش ها ، سگ یکی از نمادهایی است که به کرات در قالی ایرانی به کار رفته است . اهمییت این نقش به دلیل باورهای مردم به حفاظت سگ از آن ها چندین برابر می شده و از طرفی این حیوان در فرش نمادی از اعتماد ، دفاع و محافظت جسمی و روحانی بوده است . مردم آن زمان طبق سنن بر این باور بودند که اگر در حاشیه فرشی با نقش سگ بنشینند ، دیگر جادو و بلایا به آن ها آسیبی نمی رساند .

تهیه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم

دیدگاه ها بسته شده است