تعرفه خدمات گل ابریشم

تعرفه خدمات شرکت قالیشوی گل ابریشم طبق سیاست های این شرکت زیر نظر اتحادیه قالیشویان تهران بوده و ارائه فاکتور شفاف طبق نرخ اتحادیه از جمله تعهدات این مجموعه به شمار می رود.