تعرفه خدمات گل ابریشم

تعرفه شفاف قالیشویی گل ابریشم با قیمتهای ثابت و ارائه فاکتور کامپیوتری، مطابق با سیاستهای کلان این مجموعه زیر نظر اتحادیه قالیشویان تهران بزرگ از جمله تعهدات گل ابریشم به شمار می آید.

تعرفه شفاف قالیشویی گل ابریشم با

قیمتهـای ثــابت

و ارائه فاکتور کامپیوتری، مطابق با سیاستهای کلان این مجموعه زیر نظر اتحادیه قالیشویان تهران بزرگ از جمله تعهدات گل ابریشم به شمار می آید.

Call Now Button