تاثیرات سیگار بر فرش و سلامت

تاثیرات سیگار بر فرش و سلامت

تاثیرات سیگار بر فرش و سلامت

تاثیرات سیگار بر فرش و سلامت

۱۸تاثیرات سیگار بر فرش و سلامت

طبق آخرین تحقیقات دانشمندان ، مواد سرطان زا سیگار می تواند در تار و پود فرش انباشته شده و تهدید بسیار جدی برای کودکان باشند ، چرا که ارتباط بیشتری با زمین دارند . این مواد سرطان زا ممکن است عوارض جبران ناپذیری در آینده به وجود آورند .

تهیه و تالیف: کارشناسان قالیشویی گل ابریشم

دیدگاه ها بسته شده است