بیدخوردگی چیست؟

حشره بید در واقع پروانه کوچکی است که رنگ نسبتا زرد داشته و طول اندازه آن چیزی بین ۹ تا ۱۲ میلیمتر است ، یعنی تقریبا کمتر از یک سانتیمتر . بید ماده در طول کمتر از یک ماه می توانددر محل تاخوردگی های فرش ۱۰۰ تخم بگذارد . لارو این موجود از پشم موجود در فرش به خوبی تغذیه می کند تا مراحل رشد و نمو را طی کرده و چرخه تکرار شود . کافی است چند نسل از این حشرات داخل فرش زندگی کنند تا چندین کیلو از مواد فرش را مصرف کرده و خسارت سنگینی به آن بزنند . بهترین راه مقابله با آن هم استفاده از قرص نفتالین و یا تنباکو خانسار می باشد که با گاز ایجاد شده ، این حشرات را از فرش دور می کند .

تهیه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم

دیدگاه ها غیرفعال است