Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
دقت در انتخاب شوینده
دقت در انتخاب شوینده
۱ آذر ۱۳۹۵
اهمیت نظافت بیشتر فرش پرزبلند (شگی)
اهمیت نظافت بیشتر فرش پرزبلند (شگی)
۳ آذر ۱۳۹۵

اهمیت افراد به نظافت فرش

اهمیت افراد به نظافت فرش

۵۶اهمیت افراد به نظافت فرش

همانطور که می دانید فرش ها و موکت ها باید حداقل هر هفته نظافت شوند تا خطرات مختلفی از جمله باکتری ها ، قارچ ها ، جانوران و گرد و خاک و مشکلات حاصل از آن زندگی ما را تحت الشعاع قرار ندهد . در اینجا نشان داده شده که افراد مختلف جامعه تا چه حد به نظافت فرش خود اهمیت می دهند . این آمار نشان می دهد کمتر از ۵۰% از افراد نظافت نسبتا درست را رعایت می کنند . و تقریبا حدود ۲۰% از کل افراد جامعه در خطر جدی مشکلات و بیماری های ناشی از عدم نظافت خانه قرار دارند .

 

تهیه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم