Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
اندازه فرش اتاق خواب
اندازه فرش برای اتاق ها
۲۹ مهر ۱۳۹۵
خشک کردن فرش هایی که خیس شده اند
خشک کردن فرش هایی که خیس شده اند
۲۹ مهر ۱۳۹۵

اندازه فرش اتاق خواب

اندازه فرش اتاق خواب

۰۸اندازه فرش اتاق خواب

برای انتخاب و بکار بردن فرش در اتاق خواب (مخصوصا اتاق خواب های کوچک) باید توجه داشت که می توان از فرش بزرگتری استفاده کرد و در عوض نیمی از آن را زیر تخت قرار داد . در این حالت باید مد نظر قرار دهید که فرش زیر پایه های پایینی تخت قرار بگبرد و حاشیه آن ۶۰ سانتیمتر از دیوار فاصله داشته باشد . البته در اتاق خواب هاب بزرگ هم می توان از این شیوه استفاده نمود اما به دلیل وجود فضای کافی ، بهتر است از طرح های دیگری استفاده نمود .

تهیه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم