اندازه فرش اتاق خواب

اندازه فرش اتاق خواب

اندازه فرش اتاق خواب

۰۸اندازه فرش اتاق خواب

برای انتخاب و بکار بردن فرش در اتاق خواب (مخصوصا اتاق خواب های کوچک) باید توجه داشت که می توان از فرش بزرگتری استفاده کرد و در عوض نیمی از آن را زیر تخت قرار داد . در این حالت باید مد نظر قرار دهید که فرش زیر پایه های پایینی تخت قرار بگبرد و حاشیه آن ۶۰ سانتیمتر از دیوار فاصله داشته باشد . البته در اتاق خواب هاب بزرگ هم می توان از این شیوه استفاده نمود اما به دلیل وجود فضای کافی ، بهتر است از طرح های دیگری استفاده نمود .

تهیه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم

دیدگاه ها بسته شده است