_

قالیشویی ممتاز گل ابریشم ترمیم ساییدگی فرش

هنگامی که خامه همرنگ قالی پیدا نشده و یا در دسترس نباشد، اگر بخواهند پرز را در آورده و گره با خامه نسبتاً همرنگ بزنند، بدون آنکه پرز را در آورند، در پشت قالی حالتی از گره را نشان می دهند.

  • نوبت دهی و پیگیری سفارشات بصورت آنلاین و تلفنی
  • پاسخ گویی تلفتی ۲۴ ساعته
  • انجام پروسه براق شویی در تمام فرش ها
  • ارائه فاکتور کامپیوتری و رسمی
  • دستگاه های تمام اتوماتیک همراه با بهترین متریال شستشو
ترمیم فرش ها در قالیشویی گل ابریشم

اصلاح ساییدگی فرش

آسیب دیدگی و سائیدگی قالی از پشت (در قالی‌های کف ساده) هنگامی که خامه همرنگ قالی پیدا نشده و یا در دسترس نباشد و از طرفی قالی از رو پرز داشته و از پشت سائیده داشته باشد و اگر بخواهند پرز را در آورده و گره با خامه نسبتاً همرنگ بزنند، از قسمت مرمت شده کاملاً مشخص باشد، به ناچار برای نشان دادن ظاهر قالی – بدون آنکه پرز را در آورند – در پشت قالی حالتی از گره را نشان می‌دهند.

وسایل مورد نیاز عبارتند از:

  • سوزن
  • خامه همرنگ و یا تا حدودی همرنگ با قالی
  • بطری

طریقه عمل:

قالی را از پشت بر روی زمین پهن نموده، زیر قسمت مورد نظر برای مرمت، بطری می‌گذارند (علت قرار دادن سهولت حرکت سوزن می‌باشد). سپس سوزن را نخ نموده و از گوشت قالی حرکت داده و زیر اولین تار می‌برند و از آن جا خارج ساخته و تار را دور زده و از زیر همان تار و تار بعدی حرکت داده و سوزن را در می آورند. مجدداً سوزن را از روی تار دوم حرکت داده و از زیر تار دوم و سوم عبور داده و خارج می کنند و در ادامـه، این کار را تا انتها انجـام می دهند . قبـل از انجام تـارکشی و پود کشی ابتدا باید اطراف قسمت سوراخ را برید.