Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

اشیاء سنگین را روی فرش نگذارید

قالیشویی گل ابریشم
تا شدن فرش و موکت
۲۹ مهر ۱۳۹۵
انتخاب فرش نسبت به اندازه فضا
انتخاب فرش نسبت به فضا
۴ آبان ۱۳۹۵

اشیاء سنگین را روی فرش نگذارید

قالیشویی گل ابریشم

۳۵اشیاء سنگین را روی فرش نگذارید

وقتی پایه مبل ، بوفه و یا میز را روی فرش قرار می دهید ، در صورتی که وزن زیادی داشته باشد باعث شکستگی در تار و پود آن شده و در شرایطی که مدت زیاد بگذرد ممکن است برای همیشه بر روی فرش جایی از خود ثبت کند . بنا براین اشیاء سنگین را  روی فرش نگذارید و در صورتی که مجبور به انجام این کار شدید از یک پد کوچک ، یک تکه موکت یا حتی زیر پایه ای پلاستیکی استفاده نمایید تا آسیب کمتری به فرش وارد شود .

تهیه و تالیف :  کارشناسان قالیشویی گل ابریشم