استفاده از پادری

سفارش اینترنتی قالیشویی

گل ابریشم

۴۱استفاده از پادری

محل رسیدن موکت به سرامیک ، سنگ و یا پارکت در برابر فرسودگی و پارگی بسیار آسیب پذیر است . استفاده از پادری در این نقاط از طرفی به زیبایی چارچوب کمک کرده و از طرف دیگر موکت را در برابر آسیب ها حفاظت می نماید .

تهیه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم

دیدگاه ها بسته شده است