آلودگی‌های موجود در فرش

دو مورد از آلودگی هایی که ممکن است در فرش به وجود آید کنه خاکی (dust mite) و باکتری ها هستند . کنه خاکی موجودات بسیار ریز میکروسکوپی هستند که خودشان ضرر خاصی برای ما ندارند ، اما ضایعاتی به جا می گذارند که می تواند منجر به بیماری های تنفسی گردد . کثیفی هایی که وارد خانه می کنیم هم در صورت تماس با فرش ، می تواند در مدت زمان نسبتا کوتاهی موجب ایجاد کلونی های باکتری شوند. کسانی که فرش های خود را خیلی کم نظافت کرده ، با کفش وارد خانه می شوند و یا از حیوانات خانگی نگهداری می کنند ، به این مشکلات نزدیک ترند.

تهیه و تالیف : کارشناسان قالیشویی گل ابریشم

دیدگاه ها غیرفعال است